CH   |   EN
新蕾电子(香港)有限公司

 地   址     香港新界粉岭安乐门街6号捷和大厦3楼全层
  电   话    +852 24871000 / 26909601 / 26769018
 传   真     +852 24101585 
 邮   件     sales@szsunray.com产品中心 新闻动态 关于我们 联系方式 粤ICP备19116175号-1 Email

 

COPYRIGHT @ 2015-2019 SUNRAY ALL RIGHTS RESERVED

欧美激情在线